Procedura reklamacyjna

divider-blue

Cztery Strony Zmian Anna Szczepanek chcąc zareagować- tak szybko, jak tylko jest to możliwe- na sytuacje trudne i nieprzewidywalne oraz zastrzeżenia Klientów, stosuje Procedurę Reklamacji realizowanych usług zgodnie z treścią poniżej:

1. Każdy uczestnik (lub podmiot zamawiający) ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia usługi.
2. Reklamacje usług można zgłaszać:

 • elektronicznie na adres e-mail: ania@4sz.pl
 • pisemnie pod adres: CZTERY STRONY ZMIAN ANNA SZCZEPANEK, Os. Stalowe 2/60, 31-920 Kraków

3. Reklamacja powinna zawierać:

 • a. dane kontaktowe uczestnika/ podmiotu, zgłaszającego reklamację, tj. minimum imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon, e-mail;
 • b. nazwę i datę usługi, wobec której zgłasza się zastrzeżenie;
 • c. przedmiot reklamacji – opis zgłoszonego problemu;
 • d. uzasadnienie reklamacji;
 • e. proponowany sposób rozwiązania sprawy.

4. Uczestnik usługi/ podmiot zamawiający, który składa reklamację może wnioskować o:

 • a. bezpłatne dodatkowe materiały dydaktyczne;
 • b. bezpłatne miejsce na szkoleniu o tej samej lub podobnej tematyce;
 • c. w przypadku reklamacji szkolenia o charakterze zamkniętym, w wyniku niezadowolenia uczestników szkolenia oraz osób reprezentujących Klienta, bezpłatne powtórzenie szkolenia;
 • d. zwrot kosztów usługi – wyłącznie w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji usługi bez wcześniejszego powiadomieniu uczestnika o zmianie terminu/odwołaniu usługi drogą mailową lub telefoniczną.

5. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania przez CZTERY STRONY ZMIAN ANNA SZCZEPANEK informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 21 dni (z uwzględnieniem w obu przypadkach dni roboczych). Decyzja dotycząca reklamacji z ewentualną propozycją rekompensaty w przypadku, gdy reklamacja jest zasadna, zostanie przesłana składającemu reklamację pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
6. CZTERY STRONY ZMIAN ANNA SZCZEPANEK zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja będzie wynikać z nieznajomości powyższych zasad lub nieznajomości postanowień umowy.
7. Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.

divider
młoda kobieta uśmiecha się

poznajmy się!

Odkryj swój potencjał
razem z nami

divider

Wspólnie z nami możesz rozwijać swoje umiejętności, budować silniejsze relacje oraz osiągać wyższe cele biznesowe. Dzięki naszym usługom, otwieramy przed Tobą nowe możliwości rozwoju osobistego i profesjonalnego. Przekrocz granice swoich dotychczasowych osiągnięć i dołącz do naszej społeczności sukcesu!

Zobacz nas na social media